Synpunkter

 Vi ser synpunkter/klagomål som ett utmärkt tillfälle till förbättring av vår verksamhet

Klagomålshanteringen är ett sätt att:

  • stärka vårdnadshavares inflytande
  • utöka dialogen med vårdnadshavare
  • underlätta att enkelt och snabbt rätta till brister som uppstår i verksamheten
  • öka trovärdigheten och legitimiteten för verksamheten genom att visa på att vi tar synpunkter på allvar

Om Du som vårdnadshavare har klagomål eller synpunkter på förskolas verksamhet använd denna arbetsgång.

Steg 1

Vi vill uppmuntra till att synpunkter/klagomål på verksamheten tas upp direkt med den det berör. Om Du efter kontakt med personalen inte är nöjd, ta då kontakt med förskolechefen. Detta kan Du givetvis också göra om du av någon anledning inte personligen vill kontakta den problemet berör.

Steg 2

Formulär för synpunkter kan användas för att lämna klagomål och synpunkter. Förskolechef får ta emot ditt klagomål. Därefter kontaktas berörd personal för att få dess syn i frågan. Förskolechef ansvarar för att uppföljning görs.

Lämna synpunkter