smaragden

Förskolan Smaragden ligger i T1 i Linköping. 

Smaragden är en mindre förskolan med en avdelning.