Pedagogiska arbetet

Vår verksamhetsidé för förskolorna tar sin utgångspunkt i upptäckarlusten för naturvetenskap, teknik och matematik. Vi vill stärka barnens möjligheter att utforska dessa områden genom leken, fantasin och det lustfyllda lärandet både inomhus och utomhus. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik. 

Under vt -18 är vårt prioriterade mål 

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

• utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

Med utgångspunkt i de prioriterade målen arbetar vi i projekt.