Kvalitetsarbete

Under 2017 har vårt kvalitetsarbete handlat om att utveckla vår planering och reflektion men även vår dokumentation. 

Under hösten -17 och våren -18 är vårt fokus på barnens lärande. Att se och följa upp varje barns utveckling och lärande. 

Vi arbetar ständigt med det systematiska kvalitetsarbetet för att kunna säkerställa kvalitén på vår verksamhet. 

Under 2018 går våra pedagoger olika utbildningar och föreläsningar för att fortsätta höja kvalitén i vår verksamhet. En satsning är på NTA, som är ett utvecklingsprogram med syfte att stimulera nyfikenhet och öka intresset för naturvetenskap, teknik och matematik hos både barn och pedagoger. Denna gång är det tema Luft.