kalender

2017

14/8 Förskolan stängd pga studiedag

15/11 Förskolan stäng pga studiedag

2018

18/1 Förskolan stäng pga studiedag

21/5 Förskolan stäng pga studiedag