förskolan juvelen

Förskolan Juvelen ligger i Ullstämma i södra Linköping.

Juvelen består av fyra avdelningar; Safiren, Rubinen, Diamanten och Kristallen. Dessa avdelningar är barnens ”hemvister” där de hänger sina kläder och har sin utgångspunkt. Varje avdelning delar in sin barngrupp i mindre grupper och arbetar under större delen av dagen i dessa grupper.