föräldraråd

Det är viktigt för oss att ha ett nära samarbete med hemmen. 

Målet med föräldrarådet är att skapa ett forum där förskolan och hemmet gemensamt verkar för en trygg, positiv och utvecklande förskolemiljö för allas barn. Där ni vårdnadshavare är välkomna att diskutera aktuella frågor och få aktuell information om verksamheten.

Syftet med föräldrarådet är att vårdnadshavarna ska ha möjlighet att påverka och utveckla samarbetet mellan förskola och hemmet, samt bli delaktiga i verksamheten. Föräldrarådet är ett rådgivande organ och har ingen beslutanderätt. Medlemmarna i föräldrarådet är förskolechef, personalrepresentanter och föräldrarepresentanter.

1-2 träffar/termin

Föräldrarådets uppgifter

  • Vara språkrör mellan föräldrar, personal och ledning
  • Lyfta fram förslag, synpunkter och aktuella frågor från övriga föräldrar i respektive barngrupp
  • Vi strävar efter att ha föräldrarepresentanter på varje avdelning.